Gå til innhold
KundeklubbKundeserviceFinn butikk
BLI MEDLEM I MATCH KUNDEKLUBB
Rask levering Gratis retur 30 dagers retur

Samarbeid

Samarbeid er essensielt for å få til endringer i bransjen. Voice Norge AS deltar i flere nettverk, initiativ og medlemskap som jobber for å øke kollektivt samarbeid, ansvar og bærekraft i tekstilbransjen.

Etisk Handel Norge

VOICE Norge AS har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003.

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Organisasjonens formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Medlemmer i Etisk handel Norge er forpliktet til å levere en årsrapport på arbeidet med etisk handel. Rapportene er offentlig tilgjengelig. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Medlemmene er forpliktet til å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene, med spesielt fokus på leverandørkjeden. Medlemmenes årsrapporter kan lastes ned her.

amfori BSCI

I 2013 ble Voice Norge AS medlem av amfori BSCI - Business Social Compliance Initiative.

BSCI ble etablert i 2003 av amfori for å bidra til økt samarbeid og samsvar mellom bedrifter som ønsker å styrke sine leverandørkjeder. BSCI har fokus på å hjelpe bedrifter til å oppfylle de sosiale forpliktelsene de har overfor sine leverandører.

BSCI har utviklet en felles Code of Conduct (CoC), som alle medlemmer må følge og kommunisere til sine leverandører. Implementering og overholdelse av de etiske retningslinjene på fabrikk, sjekkes gjennom BSCIs standardisert inspeksjonssystem.

RISE 

RISE (Research Institute Of Sweden) er et uavhengig, topp moderne svensk forskningsinstitutt som tilbyr unik ekspertise og rundt 100 test- og demonstrasjonsmiljøer for å fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.

Voice Norge AS har vært medlemmer av nettverket «Kemikaliegruppen» siden 2013. Nettverket styres av RISE og har som mål å minimere forekomsten av uønskede kjemikalier i tekstil-, sko- og elektronikk-bransjen.

Bangladesh Accord

I 2013 signerte Voice Norge AS på Accord-avtalen om økt brann og bygningssikkerhet i Bangladesh.

Accord-avtalen er en juridisk bindende avtale som er utformet for å gjøre alle tekstilfabrikker i Bangladesh til trygge arbeidsplasser. Gjennom avtalen blir det utført uavhengige bygnings- elektrisitets- og branninspeksjoner på alle fabrikkene som brukes av selskapene som har signert på avtalen. Etter inspeksjonene offentliggjøres inspeksjonsrapportene og resultatene av disse inspeksjonene på Accords nettside.

Selskapene som har signert avtalen er forpliktet til å sikre at reparasjonene blir utført på fabrikk, at tilstrekkelige midler stilles til rådighet, og at arbeiderene på disse fabrikkene fortsetter å få utbetalt lønn under utbedringsperioden. Gjennom Accord etableres det også HMS- komiteer på alle fabrikkene, for å sikre et vedvarende fokus på helse, miljø og sikkerhet for fabrikkarbeiderne i årene som kommer.

Accord har i tillegg etablert en klagemekanisme hvor fabrikkansatte kan rapportere sikkerhets- og helsemessige bekymringsmeldinger direkte til Accord. Gjennom avtalen har arbeiderne rett til å nekte å arbeide på fabrikken dersom de mener at arbeidsplassen er utrygg.

Se mer her

Quizrr

Quizrr tilbyr digitale læringsløsninger som er basert på korte tilpassede filmsnutter, etterfulgt av en quizz. Filmene handler om virkelige situasjoner på fabrikk, er på det lokale språket og satt i lokalt miljø. De ansatte utfører opplæringen individuelt eller i små grupper, på brukervennlige nettbrett eller på smart-telefoner. For å sikre engasjement og interesse blir «gamification» brukt gjennom hele opplæringen. Det tar mindre enn en time å fullføre en opplæringsmodul. Dette er en morsom, rask og engasjerende måte å lære om ansattes rettigheter og ansvar.

Alle resultatene fra opplæringen lagres og vises på Quizrr ‘s webportal, noe som gjør det mulig for både fabrikken og Quizrr ‘s medlemmer å måle, følge og dele fabrikkens fremgang.

I 2016 igangsatte Voice Norge AS et pilotprosjekt i samarbeid med Etisk Handel Norge og det svenske læringsverktøyet Quizrr. Målet med prosjektet var å forbedre den sosiale dialogen på et par utvalgte fabrikker i Kina og Bangladesh. Prosjektet viste seg å være en suksess, spesielt på fabrikken i Bangladesh. I begynnelsen av 2019 skrev Voice derfor under på en ny avtale med Quizrr for å utvide samarbeidet ytterligere de neste 3 årene. Gjennom denne avtalen vil ansatte på 30 av våre viktigste produksjonsfabrikker få opplæring gjennom Quizrr innen utgangen av 2021.

Lær mer om Quizrr her

Textile Exchange

Voice Norge AS er medlem av Textile Exchange, som jobber for å gjøre tekstilindustrien mer bærekraftig ved å implementere ansvarlige fibre og materialer i produktene.

Textile Exchange arbeider tett med alle aktørene i tekstilbransjen og tilrettelegger for samarbeid på tvers av sektorene. Organisasjonen eier og drifter mange av sertifiseringsordningene for bærekraftige materialer og er en av verdens ledende aktører på dette området.

Les mer om Textile Exchange her.

Better Cotton

Voice Norge As har vært medlem av Better Cotton Initiative siden 2019. Better Cotton Initiative jobber for å gjøre den globale bomullsproduksjonen bedre for de som produserer den, for miljøet og for bomullsindustriens fremtid.

Les mer om vårt innkjøp av Better Cotton her