1. PERSONVERN 

1.1. Ansvarlig

Voice Norge AS (heretter: «Voice») er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som følge av ditt medlemskap i kundeklubben. 

Voice Norge AS 

Pontoppidansgate 7, 0462 Oslo

Postboks 3467 Bjølsen, 0406 Oslo

1.2. Formål og rettslig grunnlag

Voice og våre underleverandører vil bruke dine personopplysninger til å administrere kundeklubben. Dette betyr at vi bruker dine personopplysninger til å: 

(i) tildele fordeler og bonuspremier, 

(ii) opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser. 

(iii) kontakte deg via de kanaler du ønsker. Dette kan være pr. post, telefon, e-post, SMS eller MMS i forbindelse med arrangementer, produkter og/eller tjenester vi mener vil være av interesse for deg basert på din aktivitet tilknyttet kundeklubben.

(iv) Utarbeidelse av statistikk om kundeklubbens medlemmer basert aggregerte opplysninger.  

Vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er at opplysningene er nødvendig for å registrere deg i kundeklubben og å inngå denne avtalen med deg, samt å oppfylle denne avtalen (GDPR artikkel 6, 1, b). 

Dersom vi behøver å behandle personopplysninger om deg som ikke er strengt nødvendig for å oppfylle denne avtalen eller å utarbeide statistikk men som er nødvendig for å oppfylle andre formål, vil vi innhente frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg til slik behandling (GDPR artikkel 6, 1, a).  

Statistikk utarbeides for å få bedre forståelse av våre kunder. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å forbedre våre tjenester og produkter (GDPR artikkel 6, 1, f). 

Vi vil ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn det som er angitt her, med mindre det er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter (GDPR artikkel 6, c).

1.3. Utlevering/overføring av personopplysninger

Dine personopplysninger behandles kun av Voice og våre underleverandører. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn våre underleverandører når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter.

 1.4. Overføring av personopplysninger til tredjeland 

Voice sin leverandør TargetEveryone har ansatte som leverer support fra India. Disse ansatte kan få tilgang til dine personopplysninger. India har i utgangspunktet ikke samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som EU/EØS, men TargetEveryone har forpliktet seg til å ivareta ditt personvern i henhold til sikkerhetsmekanisme godkjent av EU («EU Model Clauses»). 

 1.5. Informasjonssikkerhet og lagringstid 

Voice har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

Voice lagrer personopplysninger om deg så lenge du er medlem i kundeklubben. Dersom du melder deg ut av kundeklubben vil vi slette dine opplysninger innen tre – 3 – måneder. 

 1.6. Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

Forespørsler som nevnt over sendes til kundeservice@matchfashion.no

Dersom du mener Voice ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

1.7. Endringer

Voice forbeholder seg retten til å justere og tilpasse disse bestemmelsene om personvern, for eksempel ved endrede lovkrav. Dersom det gjøres endringer av betydning for deg, vil du bli informert om dette. Dersom du ikke aksepterer endringer du blir informert om, bør du melde deg ut av kundeklubben.